Zpět          
  Přehled smluv uzavřených  
  bez ohledu na rok, v útvaru: ředitelství (18 314 728 Kč)  
  Uzavřeno Smlouva Subjekt Částka   
  30.12.2008 ekonomické a organizační poradenství Mgr.Oldřich Krčil 180 000 Kč   
  05.03.2009 Smlouva o dodávce tepelné energie Pražská teplárenská a.s. 735 192 Kč   
  30.10.2009 servis výtahů Dosna s.r.o. 51 120 Kč   
  31.03.2010 servisní podpora Fomei a.s. 126 000 Kč   
  01.09.2011 Zajiš´tování problematiky PO a BP ing.Oldřich Zoubek 60 000 Kč   
  30.08.2015 Servis technických zařízení  MONTSERVIS PRAHA, a.s. 69 900 Kč   
  25.01.2016 podhledy 2.NP RTG GENEL INVEST 440 201 Kč   
  08.03.2016 stavební práce STAV-INVESTA s.r.o. 52 577 Kč   
  15.03.2016 projektová dokumentace VOLTCOM,spol.s.r.o. 29 600 Kč   
  17.03.2016 odběr a lab.vyšetření Ekologická laboratoř PEAL s.r.o. 88 168 Kč   
  22.03.2016 dodávka van BTL a.s. 222 401 Kč   
  01.04.2016 servis zdrav.techniky AZX spols.r.o. 112 560 Kč   
  14.04.2016 lymfodrenáž BTL a.s. 96 600 Kč   
  26.04.2016 žaluzie PROKLIMA s.r.o. 114 505 Kč   
  16.05.2016 rekonstrukce vstupní haly STAV-INVESTA s.r.o. 3 150 069 Kč   
  17.05.2016 výměna podhledů dětské odd. Genel Invest holding s.r.o. 274 186 Kč   
  19.05.2016 auditorské služby ECOVIS bfl.s.r.o. 115 000 Kč   
  20.06.2016 interier vstupní haly DT-EXPERT s.r.o. 980 339 Kč   
  30.06.2016 rekonstrukce sprch AREN-VT,s.r.o. 302 916 Kč   
  01.07.2016 poskytování podpory informačních technologií TOTAL SERVIS s.r.o. 51 600 Kč   
  01.07.2016 právní pomoc advokátem advokátní kancelář Zapletal 216 000 Kč   
  14.07.2016 výměna poškozených rozvodů TUV MONTSERVIS PRAHA, a.s. 304 058 Kč   
  15.07.2016 dveřní clona Vzduchotechnika Vejvoda 171 447 Kč   
  23.08.2016 modernizace sprch Genel Invest holding s.r.o. 197 376 Kč   
  29.08.2016 projektová dokumentace ing.arch.Jiří Dvořák AP servis 78 700 Kč   
12.09.2016 projektová dokumentace Drobný Architects, s.r.o. 61 000 Kč 
  19.09.2016 odstranění zatékání Petr Pokorný REHOS 53 570 Kč   
  29.09.2016 hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných  zdr.služeb SAK o.p.s. 131 167 Kč   
  03.10.2016 klimatizační jednotka Vzduchtechnika AIR s.r.o. 122 190 Kč   
  07.10.2016 odstranění zatékání dodatek.č1 Petr Pokorný REHOS 13 367 Kč   
  11.10.2016 rekonstrukce vstupní haly dodatek č.1 STAV-INVESTA s.r.o. 174 169 Kč   
  31.10.2016 Dodávka vody a odvádění odpadních vod Pražské vodovody a kanalizace a.s. 1 092 000 Kč   
  31.10.2016 interier vstupní haly - dodatek č.1 DT-EXPERT s.r.o. 38 900 Kč   
  06.12.2016 Monitoring energetického provozu DATASYS s.r.o. 62 625 Kč   
  13.12.2016 dodávka el.energie Pražská energetika a.s. 2 160 000 Kč   
  14.12.2016 havarijní oprava rozvodu vody-úpravna vody MONTSERVIS PRAHA, a.s. 115 016 Kč   
  27.12.2016 servis  oken Okna a dveře Harmonie s.r.o. 60 000 Kč   
  16.01.2017 dotyková tabule BSS PRAHA.CZ 95 870 Kč   
  20.01.2017 PD rekonstrukce objektu 01 sekce 4 občerstvení Drobný Architects s.r.o. 418 000 Kč   
  09.02.2017 Laserová sprch+držák BTL a.s. 81 800 Kč   
  01.03.2017 podmínky dodávky elektrické energie ENREPO s.r.o. 66 000 Kč   
  15.03.2017 Úprava přívodní a odtahové trasy VZT Michal Trojan 69 071 Kč   
  16.03.2017 oprava havarijního stavu střešního pláště Genel Invest holding s.r.o. 192 160 Kč   
  24.03.2017 rekonstrukce bytu Genel Invest holding s.r.o. 299 530 Kč   
  10.04.2017 závodní stravování EDENRED s.r.o. 1 530 120 Kč   
  25.04.2017 nábytek účtárna Profil-nábytek a.s. 50 768 Kč   
  17.05.2017 spolupráce při poskytování RTG služeb Rentgen Písek s.r.o. 72 000 Kč   
  30.05.2017 stavební úpravy místnosti 0149 Genel Invest holding s.r.o. 64 665 Kč   
  10.07.2017 montáž klimatizačních jednotek v 2.NP Vzduchotechnika Vejvoda 277 750 Kč   
  17.07.2017 zhotovení podhledů v 1.PP Vladimír Kubinčiák 102 460 Kč   
  19.09.2017 servisní smlouva-bazén a vany KTS-AME s.r.o. 58 620 Kč   
  22.09.2017 Servisní služby - klimatizace Vzduchotechnika Vejvoda 52 700 Kč   
  23.10.2017 Stavební úpravy v 1.PP Prof.Ing.Josef Říha 382 977 Kč   
  31.10.2017 rekonstrukce místností 0094,0099 SP spol.s.r.o. 314 335 Kč   
  27.11.2017 stavební úpravy v 1 PP SP spol.s.r.o. 816 959 Kč   
15.01.2018 klimatizační jednotka lékárna Vzduchotechnika Vejvoda 77 740 Kč 
  15.01.2018 konzultační služby GDPR AMON Project s.r.o. 176 000 Kč   
  01.02.2018 rekonstrukce ordinace Genel Invest holding s.r.o. 810 684 Kč